اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی

اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی

چکیده
میکروارگانیسم های متفاوت و متنوعی ممکن است باعث بروز عفونت بیمارستانی شوند این عفونت ها می تواند به صورت اندمیک و اپیدمیک ایجاد گردند که تابع شرایطی از قبیل میکرو ارگانیسم مسبب عفونت، راه انتقال و مشکلات زمینه ای بیماران، استفاده از وسایل تهاجمی و...


اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانیمیکروارگانیسم های متفاوت و متنوعی ممکن است باعث بروز عفونت بیمارستانی شوند این عفونت ها می تواند به صورت اندمیک و اپیدمیک ایجاد گردند که تابع شرایطی از قبیل میکرو ارگانیسم مسبب عفونت، راه انتقال و مشکلات زمینه ای بیماران، استفاده از وسایل تهاجمی و مصرف قبلی آنتی بیوتیک است. اپیدمی عفونت های بیمارستانی معمولا کمتر مشاهده می گرددو علل و عوامل بروز آن آسان تر تشخیص داده می شود و اغلب رفع آن نیز راحت تر ممکن است. عفونت های آندمیک هر چند سر و صدای کمتری دارد ولی شناسایی زمینه ها، علل و عوامل ایجاد آن دشوارتر است و رفع آن نیز مشکل تر است.یکی از بهترین منابع کسب اطلاعات در مورد اطلاعات در مورد الگوی میکروبی عفونت های بیمارستانی، سیستم نظام مراقبت عفونت بیمارستانی می باشد. در این سیستم اطلاعات مربوط به عفونت های بیمارستانی جمع آوری و تجزیه ، تحلیل و تفسیر می گردد و داده های بهداشتی بدست آمده به صورت سیستماتیک و طی فرآیند پایش جهت طراحی و ارزیابی برنامه های مربوط به کنترل عفونت بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرند . این اطلاعات، ضمن تعیین نیازهای کنترل عفونت بیمارستانی، کارآیی و اثر بخشی برنامه ها را نیز مشخص می کند. در یک بررسی که در دهه نود میلادی در آمریکا توسط این مجموعه صورت گرفته، مشخص گردید که بطور کلی در 87 % موارد باکتری های هوازی، در 3 % موارد باکتری های بی هوازی، در 9% موارد قارچ ها و در 1% موارد سایر انواع ویروس ها و انگل ها در ایجاد عفونت های بیمارستانی دخیل بوده اند. در این بررسی در بین انواع عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی، اشریشیاکولی (E.Coli) شایع ترین عامل بیماریزا بوده و پس از آن استافیلوکوکوس اورئوس در مرتبه دوم قرار داشته است. البته نباید از یاد برد که در موقعیت های جغرافیایی مختلف و شرایط مختلف و حتی در زمانهای متفاوت عوامل شایع ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی متفاوت است.نشان داده شده در عفونت های آندمیک بیمارستانی در سیستم های و نقاط مختلف بیمتار شایع ترین میکروب ها می تواند متفاوت باشد برای مثال در عفونت های آندمیک بیمارستانی E. Coli شایعترین عفونت دستگاه ادراری، استافیلوکوکوس اورئوس شایع ترین عفونت زخم جراحی، پسودوموناس آئروژینوزا و کوکسی های گرم مثبت شایعترین باکتری های ایجاد کننده عفونت های دستگاه تنفسی تحتانی و کوکسی های گرم مثبت شایع ترین میکروارگانیسم ها در ایجاد باکتریمی اولیه بوده اند.
در همه گیری ها نیز باکتری ها شایع ترین میکروارگانیسم های مسبب عفونت های بیمارستانی بوده اند. در بررسی که در مورد وقوع همه گیری های بیمارستانی در دهه 1980 تا 1990 میلادی صورت گرفته، در 62% موارد باکتری ها عامل همه گیری شناخته شده اند. همچنین مرور بر مقالات موجود در مدلاین در خصوص همه گیری عفونت های بیمارستانی در دهه 80 و 90 میلادی نشان داده شده است که در 71 % موارد باکتری ها، در 21 % موارد ویروس ها، در 5 % موارد قارچ ها، و در 3% موارد انگل ها باعث همه گیری بیمارستانی بوده اند و در 2% موارد عامل عفونت، شناسایی نشده است. در بین باکتری ها، تقریبا در نیمی از موارد باکتری های گرم منفی علت عفونت بوده اند و در بین آنها آسینتوباکتر، سراشیا، پسودومونا و سالمونلا شایع تر بوده اند. در بین باکتری های گرم مثبت، شایع ترین ارگانیسم، استافیلوکوکوس اورئوس (60 %) بوده است.


عوامل مستعد کننده بیماران به عفونت های بیمارستانی 

عوامل مستعد کننده بیماران به عفونت های بیمارستانی عبارتند از:-       سن بیمار (نوزادان، افراد مسن)-       بیماری زمینه ای مانند نارسایی عضو(سیروز کبدی، دیابت ملیتوس، بیماری مزمن انسدادی ریه، نارسایی کلیه)، سرطان، نوتروپنی-       نقص ایمنی مادرزادی یا اکتسابی (ایدز، درمان با داروهای سرکوب کننده دستگاه ایمنی، سوتغذیه)-       اختلال در سد دفاعی جلدی مخاطی بدنبال ترما، سوختگی، جراحی، آندوسکوپی، کاتترهای متمکن، بیماری های پوستی و مخاطی-       بیهوشی، ایجاد خواب آلودگی که به سرکوب سرفه یا کاهش تهویه ریوی منجر می گردد.-       استفاده از داروهای آنتی بیوتیک، آنتی اسید(تغییر فلور مقیم بدن و انتخاب باکتری ها و قارچ های جهش یافته و مقاوم به آنتی بیوتیک ها ).
 

Epidemiology of nosocomial infection
اپیدمیولوژی عفونت های بیمارستانی
Download
 
لطفا نظر خود را در رابطه با محتوای آموزش بدهید
  مشاهده نتایج
به منظور ثبت رأی باید در سایت لاگین نمایید.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn