بهداشت بیمارستان

بهداشت بیمارستانی

چکیده
به منظور پیشگیری از انتقال میکرو ارگانیسم ها به بیماران در بیمارستان سیاست هایی بایستی اتخاذ گردد. از آنجایی که امکان انتقال عوامل بیماریزا به بیماران و کارکنان از طریق خون آلوده و راههای دیگر به جز خون، مانند تماس مستقیم، راه هوایی یا تماس با قطرات مطرح است...

بهداشت بیمارستانی

به منظور پیشگیری از انتقال میکرو ارگانیسم ها به بیماران در بیمارستان سیاست هایی بایستی اتخاذ گردد. از آنجایی که امکان انتقال عوامل بیماریزا به بیماران و کارکنان از طریق خون آلوده و راههای دیگر به جز خون، مانند تماس مستقیم، راه هوایی یا تماس با قطرات مطرح است. از سال 1996 رعایت احتیاط های استاندارد پیشنهاد گردیده است. احتیاط های استاندارد به منظور کاهش خطر انتقال میکرو ارگانیسم ها از منابع شناخته شده یا ناشناخته در بیمارستان بکار می روند. امروزه رعایت احتیاط های استاندارد، مهمترین جزء بهداشت در بیمارستان ها و اقدامات جداسازی بیماران محسوب می گردد. رعایت احتیاط های استاندارد در مواقع مواجهه و تماس با خون، تمام مایعات و ترشحات بدون در نظر گرفتن وجود خون قابل رویت در آنها، پوست آسیب دیده و مخاطات برای تمام بیماران ضروری است، بدون آنکه نوع بیماری آنها در نظر گرفته شود.

احتیاط های استاندارد

الف - شستن دست ها

دست ها باید بلافاصله پس از دست زدن به خون، مایعات بدن، ترشحات، مواد دفعی و وسایل آلوده، بدون در نظر گرفتن این نکته که از دستکش استفاده شده است یا خیر، شسته شوند. پس از در آوردن دستکش از دست، در فواصل تماس با بیماران و در سایر موارد لازم، دست ها باید شسته شوند تا از انتقال میکرو ارگانیسم ها به سایر بیماران، کارکنان یا محیط جلوگیری به عمل آید. اگر برای یک بیمار اقدامات تهاجمی یا کارهای مختلفی صورت می گیرد، در فواصل این امور دست ها باید شسته شوند تا از انتقال آلودگی به قسمت های مختلف بدن بیمار جلوگیری شود. شستشوی دست ها به تنهایی مهمترین راه پیشگیری از عفونت های بیمارستانی به شمار می آید و با شستن دست ها می توان 50% عفونت های بیمارستانی را کاهش داد.

شستن دست ها می تواند توسط صابون های معمولی با انواع ضد میکروبی صورت گیرد. امروزه عنوان گردیده است که مالش دست ها با محلول ضد عفونی کننده نیز در مواقعی که آلودگی واضح بر روی پوست دست ها رویت نمی گردد می تواند کافی باشد.

ب- دستکش

دستکش نیز می تواند در پیشگیری از بروز عفونت های بیمارستانی مفید باشد. هنگام دست زدن به خون، مایعات، ترشحات، مواد دفعی بدن بیمار، وسایل آلوده باید از دستکش استفاده شود. قبل از تماس با مخاط ها و پوست آسیب دیده و در زمان خونگیری و سایر اقدامات تهاجمی عروقی باید دستکش تمیز پوشید. اگر برای یک بیمار کارهای مختلف و اقدامات تهاجمی صورت می گیرد دستکش ها باید در فواصل انجام این امور تعویض شوند. همچنین بعد از تماس با مادهای که ممکن است حاوی غلظت زیاد میکرو ارگانیسم باشد، دستکش ها باید تعویض گردند. بلافاصله پس از استفاده از دستکش، قبل از دست زدن به سطوح و وسایل غیر آلوده و قبل از تماس با بیمار دیگر باید دستکش ها را از دست خارج نمود.

ج- ماسک، محافظ چشم، محافظ صورت

به منظور محافظت مخاط چشم، بینی و دهان حین انجام کارهای تهاجمی یا فعالیت های مراقبت از بیمار که احتمال پاشیده شدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی وجود دارد باید از ماسک و محافظ صورت یا چشم استفاده نمود.

د- گان

حین انجام کارهای تهاجمی یا فعالیت های مراقبت از بیمار که احتمال پاشیده شدن خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی وجود دارد، به منظور محافظت از پوست و جلوگیری از کثیف و آلوده شدن لباس باید گان پوشید.

ه- تجهیزات و وسایل مراقبت از بیمار

جمع آوری و انتقال تجهیزات و وسایل مراقبت از بیمار که با خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی آلوده شده اند، باید به گونه ای باشد که از آلوده شدن سایر بیماران و محیط جلوگیری به عمل آید. وسایلی استفاده شده ای که قابل استفاده مجدد هستند باید قبل از استفاده برای بیمار دیگر، با ماده گندزدای مناسب بیمارستانی، پاک و تمیز شوند. قبل از تمیز کردن کامل این وسایل، نباید آن ها را در اتاق بیماران  دیگر یا مناطق تمیز دیگر، قرار داد.

و- ملحفه

جمع آوری  و انتقال ملحغه آلوده به خون، مایعات بدن، ترشحات و مواد دفعی باید به گونه ای باشد که از انتقال میکرو ارگانیسم ها به سایر بیماران و محیط جلوگیری به عمل آید. هرگز نباید ملحفه کثیف را روی زمین یا سطوح تمیز قرار داد.

ز- اشیا تیز و برنده

به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی حین جمع آوری و انتقال سوزن، اسکالپلو سایر وسایل نوک تیز باید بسیار احتیاط نمود و فوراً آنها را در داخل ظروف مخصوص اشیای نوک تیز قرار داد.

علاوه بر احتیاط های استاندارد، گاهی لازم است براساس نحوه انتقال عفونت (هوا، قطرات، تماس)، احتیاط های خاصی رعایت شوند مانند استفاده از اتاق خصوصی، تهویه هوای اتاق، استفاده از ماسک، گان، دستکش و شستن دست ها با ماده ضد عفونی کننده و کاهش جابجایی بیمار در بیمارستان.

 

 

Hospital Hygiene
بهداشت بیمارستان
Download
 
لطفا نظر خود را در رابطه با محتوای آموزش بدهید
  مشاهده نتایج
به منظور ثبت رأی باید در سایت لاگین نمایید.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn