عفونت ادراری

  عفونت ادراری

عفونت ادراری علامت دار دست کم باید یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد: ویژگی 1: بیمار دست کم یکی از علائم یا نشانه های : دمای بالای ℃38، تکرر، سوزش ادرار و درد فوق عانه شدید با لمس موضعی، فوریت ادراری را بدون وجود سایر علل داشته باشد و...

 

 

عفونت سیستم گردش خون

  عفونت سیستم گردش خون

عفونت خونی ثابت شده توسط آزمایشگاه باید دست کم یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد: ویژگی 1: رشد پاتوژن در یک کشت خون، یا از چند کشت خون، پاتوژن مشابهی رشد کرده باشد...

 

 

عفونت محل جراحی

  عفونت محل جراحی

عفونت سطحی محل جراحی باید ویژگی های زیر را داشته باشد: عفونت طی 30 روز پس از عمل جراحی روی داده باشد و تنها، پوست و بافت زیر پوستی را درگیر کرده باشد و دست کم یکی از موارد زیر را داشته باشد...

 

 

عوامل پاتوبیولوژیک

  عوامل پاتوبیولوژی باکتریایی

میکرو ارگانیسم های مسبب عفونت در عفونت های مختلف بیمارستانی می تواند متفاوت باشد که در زیر به شرح آن پرداخته می شود. در عفونت های ادراری شایع ترین میکرو ارگانیسم های مولد عفونت های ادراری بیمارستانی عبارتند از...

 

 

استریلیزاسیون

  فرآیند استریلیزاسیون

سلامت و اطمینان از صحت استریل بودن وسایل و ابزار برای استفاده جهت بیماران نه تنها به موثر بودن روش استریلیزاسیون بستگی دارد بلکه به عواملی مانند طراحی و انضباط در واحد ضد عفونی کننده، بسته بندی لوازم، بارگذاری دستگاه، پایش، کیفیت و کمیت مواد ضد عفونی کننده و تناسب محصولات با سیکل و سایر وجوه استریلیزاسیون نیز بستگی تام دارد...

 

 

دندانپزشکی

  ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ

ﺣﺮﻓﻪ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻮاع وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن و ﺑﺰاق ﺑﻴﻤﺎران ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻔﻮﻧﻲ ﭼﻮن ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، ذات اﻟﺮﻳﻪ، ﺳﻞ، ﺗﺒﺨـﺎل، ﻫﭙﺎﺗﻴـﺖB وC وHIV شوند...

 

 

گندزداها و ضد عفونی کننده ها

  گندزداها و ضد عفونی کننده ها

گندزدایی عبارت است از حذف تعداد زیاد یا همه میکروارگانیسم های بیماریزا که بر روی اشیا بی جان وجود دارند، بجز اسپورباکتری هاو ضد عفونی عبارت است از استفاده از مواد ضد عفونی کننده جهت حذف میکروارگانیسم ها از روی محیط جاندار...

 

 

گندزدایی

  گندزدایی وسایل و تجهیزات در بیمارستان

گرچه شستشوی دست ها 50% در جلوگیری از بروز عفونت های بیمارستانی موثر است، اما گندزدایی لوازم و تجهیزات نیز نقش مهمی در جلوگیری از بروز آنها دارد به این منظور و با هدف حذف ارگانیسم ها، گندزدایی وسایل و تجهیزات در این بیمارستان به شرح ذیل می باشد...

 

 

نقش آزمایشگاه در کنترل عفونت های بیمارستانی

  نقش آزمایشگاه در کنترل عفونت های بیمارستانی

آزمایشگاه میکروب شناسی نقش کلیدی ومهم در شناسایی، کنترل و پایش عفونت های بیمارستانی دارد. بدیهی است که تمام فعالیت های مرتبط با کنترل عفونت بیمارستان کاملا متأثر از عملکرد آزمایشگاه میکروب شناسی است...

 

 

وبا(التور)

  وبای التور

التوریک بیماری اسهالی واگیری است که توسط میکروبی به نام ویبروکلرا ایجاد می شود. نود درصد موارد می تواند به صورت خفیف یا بدون علامت باشد، ولی در ده درصد موارد به صورت شدید و خطرناک ظاهر می شود...

 

 


صفحه 3 از 4اولين   قبلي   1  2  [3]  4  بعدي   آخرين   
لطفا نظر خود را در رابطه با محتوای آموزش بدهید
  مشاهده نتایج
به منظور ثبت رأی باید در سایت لاگین نمایید.
دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn